*
Material Information for Investors
公告本公司董事會決議註銷庫藏股
2014/8/11
  主旨   
公告本公司董事會決議註銷庫藏股  
  符合條款   
第 11 款 事實發生日 103/08/11
 
說明 
1.董事會決議日期:103/08/11 
 
2.減資緣由:本公司依據證交法第28條之2相關規定,為維護公司信用及股東權益所必要而買回,並辦理註銷股份。 
 
3.減資金額:新台幣10,450,000元 
 
4.消除股份:1,045,000股 
 
5.減資比率:1.72% 
 
6.減資後實收資本額:595,907,230元 
 
7.預定股東會日期:不適用
 
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數及比率(減資後上櫃普通股數A、A/減資後已發行普通股):不適用 
 
9.前項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
 
10.其他應敘明事項:無